Nr OSR.6018-W  -2/ 2008     

PREZYDENT   MIASTA    JELENIEJ    GÓRY

 

działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U.z 2004 Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra z przeznaczeniem na ogród działkowy.

 

Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów Miasta Jelenia  Góra  jako część działki nr  1/1   obręb   Sobieszów 1  AM  1   o powierzchni    0,0357  ha  w jej skład wchodzi grunt  sklasyfikowany jako  :

- rola klasy IIIb-0,0357 ha

       Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej .

-         brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra  wyżej wymieniona działka znajduje się częściowo na terenie określonym jako pozostałe tereny, w tym dla użytków rolnych i nieużytków, częściowo na terenie określonym jako tereny preferowane dla skoncentrowanej działalności gospodarczej bez prawa wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej

-         w projekcie planu dla jednostki Sobieszów w/w działka znajduje się na terenie oznaczonym jako tereny rolnicze, tereny zieleni urządzonej oraz tereny zabudowy usługowej   

-         termin dzierżawy   do dnia 31.12. 2010 r.

-         wysokość rocznego  czynszu dzierżawnego wynosi  - 17,85  zł.

-         opłaty za dzierżawę będą wnoszone  do 31 października  danego roku

     

Powyższy wykaz sporządzony na podstawie ewidencji geodezyjnej wywiesza się na okres  21 dni na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Wojska Polskiego  36

i ul. Sudeckiej 29.

 

                                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                                              Jeleniej Góry

Jelenia Góra, dnia 28.04.2008 r.

                                                                                                            Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

                                          

Sprawę prowadzi :

Ludmiła Witkowiak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Jeleniej Góry z przeznaczeniem na ogród działkowy
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.04.2008 08:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.04.2008 08:24

Rejestr zmian dokumentu