O G Ł O S Z E N I E  Nr  12 /d/G/2008

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

WYKAZ GRUNTÓW  STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ MIASTA JELENIEJ GÓRY PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA

    

1.Przeznacza się  do wydzierżawienia,  następujące grunty stanowiące własność Miasta Jeleniej Góry :

na cele rekreacyjno- przydomowe, na rzecz dotychczasowych dzierżawców bądź użytkowników

na okres do lat trzech  

-          dz.267/8 o pow. 69 m²,  Obr. Cieplice VIII  , AM 1, położoną przy ul. Szrenickiej  ,

-          cz. dz.243/3 o pow. 236 m², KW 28679 , cz. dz.243/4 o pow. 389 m², KW 28680, Obr. 40 , AM 3,  położone przy ul. Morcinka   ,

-          dz. 362 o pow. 1322 m²,  Obr. Jelenia Góra 2 , AM 5, położoną przy ul. Skarżyńskiego,

-          cz. dz. 197 o pow. 6 m²,  Obr. Jelenia Góra 5  , AM 3, KW 41233, położonej przy ul. Liliowej    ,

przy stawce rocznego czynszu dzierżawnego 1,00 zł netto,

na czas nieoznaczony

-          dz.134/4 o pow. 49 m², dz.249/29 o pow. 38 m²,Obr. Cieplice VIII , AM 1,  położone przy ul. Szrenickiej  ,

-          dz.146/3 o pow. 379 m²,  cz. dz.147 o pow. 129 m², Obr. Cieplice VIII , AM 1,  położone przy ul. Kasprzaka  ,

-          dz.148/4 o pow. 318 m²,  Obr. Cieplice VIII , AM 1,  położoną przy ul. Kasprzaka  ,

-          dz.146/2 o pow. 477 m²,  Obr. Cieplice VIII , AM 1,  położoną przy ul. Kasprzaka  ,

 

na cele garażowe na okres do lat trzech na rzecz dotychczasowych najemców bądź użytkowników

-          cz. dz.243/3 o pow. 35 m²,  Obr. 40 , AM 3, KW 28679, położone przy ul. Morcinka ,

-          cz. dz.101 o pow. 20,01m², Obr. 60 , AM 20, KW JG1J/00043746/2, położonej przy ul. Wiejskiej   ,

-          cz. dz. 197 o pow. 15 m²,  Obr. Jelenia Góra 5  , AM 3, KW 41233, położonej przy ul. Liliowej    ,

-          cz. dz. 50/11 o pow.10 m²,  Obr. 28NE  , AM 57,  położonej przy ul. Zamenhofa    ,

-          cz. dz. 241/4 o pow. 20,50 m²,  Obr.32  , AM 2, KW 66087, położonej przy ul. Norwida ,

-          cz. dz. 73/2 o pow. 46,05 m²,  Obr. Jelenia Góra 2  , AM 1, KW 60307 , położonej przy ul. Złotniczej ,

 

na cele handlowo-usługowe na rzecz dotychczasowych dzierżawców

na okres do lat trzech

-          cz. dz. 25/3 o pow. 138 m²,  Obr. Cieplice V,AM 5, położonej przy Pl. Kombatanta ,

-          cz. dz. 78/5  o pow. 10,00 m², KW 47691, cz.dz. 84/2 o pow. 5,00 m², Obr. 28NE, AM 58, położonej przy ul. Matejki,

-          cz. dz. 152/4  o pow. 15,91 m², Obr. 32, AM 2, KW 45541 , położonej przy ul. Al.Wojska Polskiego,

-          cz. dz. 105 o pow. 0,50 m², Obr. Sobieszów II, AM  9, położonej przy ul. Kolejowej pod punkt redukcyjny gazu.

 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby dzierżawcy w okresie objętym  nin. wykazem  gruntów  przeznaczonych do wydzierżawienia.

3. Grunty objęte nin. wykazem , dla których nie wskazano w wykazie numeru KW , nie posiadają urządzonych ksiąg wieczystych.

4. Stawki czynszu dzierżawnego określają Zarządzenia Prezydenta Miasta , które wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Ptasia 2-3 oraz zamieszczone w BIP.

5. Aktualizacji  opłat dzierżawnych dokonuje się nie częściej niż raz w roku na podstawie  Zarządzeń Prezydenta Miasta , o których mowa w pkt 4.

6. Miesięczne opłaty dzierżawne wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca a roczne opłaty dzierżawne do 31 marca każdego roku .

7. Powyższe ogłoszenie  wywiesza się na  okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Punkcie  Obsługi Interesanta - ul.

Sudecka 29 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta  Jelenia Góra ul. Ptasia

Nr 2-3.

8. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej  w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

 

 

Jelenia Góra , dnia   25.04.2008 r.                                                   PREZYDENT        MIASTA

                                                                                                                   Jeleniej Góry

                                                                                                                  Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Nr 12/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność miasta Jeleniej Góry preznaczonych do wydzierżawienia
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.04.2008 15:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.04.2008 10:02

Rejestr zmian dokumentu