ZARZĄDZENIE NR 0151-618/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 1847/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 listopada 2006 r w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanych nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ul. Transportowej 21, 21b oraz przy ul. Malczewskiego 17 - w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami);

 

z a r z ą d z a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

§ 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 1847/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 listopada 2006 r w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanych nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ul. Transportowej 21, 21b oraz przy ul. Malczewskiego 17 - w drodze bezprzetargowej otrzymuje brzmienie:

 

Grunt niezabudowany położony w Jeleniej Górze oznaczony geodezyjnie jako działka nr 121, AM-2 obręb Jelenia Góra 3 o powierzchni 62 m2 stanowiący własność Miasta Jelenia Góra na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości położonej przy ul. Transportowej 21a, 21b oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 116/1, AM-2 obręb Jelenia Góra 3 o powierzchni 2779 m2.

 

 

 

 

§ 2

 

Pozostałe §§ Zarządzenia Nr 1847/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 listopada 2006 r w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanych nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ul. Transportowej 21, 21b oraz przy ul. Malczewskiego 17 pozostają bez zmian

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-618/V/09 w sprawie przeznaczenia nieruchom. niezabud. na poprawę stanu posiadanych nieruchomości przy ul. Transportowej 21,21b i przy ul. Malczewskiego 17 w Jel. Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.04.2008 14:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
Brak

Rejestr zmian dokumentu

Brak wpisów w rejestrze.