ZARZĄDZENIE NR 0151 –  633/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 7 maja 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości  -  w drodze bezprzetargowej.

 

 

Na podstawie:

 

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry,                 w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej                 w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę               w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 16/4 o powierzchni 397 m2, obręb 28 NE, AM 7 położoną               w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej, na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22 o powierzchni 2749 m2, obręb 28 NE, AM 7 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 12, na poprawę stanu zagospodarowania, w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                              Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                                          Jeleniej Góry

                                                                                                                  ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                                                           Jerzy  Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-633/V/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej na poprawe stanu zagospodarowania nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.05.2008 15:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.05.2008 15:02

Rejestr zmian dokumentu