ZARZĄDZENIE  NR  0151 –  632/V/08

PREZYDENTA  MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 7 maja 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Malinowej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości  -  w drodze bezprzetargowej.

 

 

Na podstawie:

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry,                 w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej                 w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę              w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży grunt niezabudowany oznaczony geodezyjnie jako działka                   nr 363/36 o powierzchni 200 m2, obręb Czarne I, AM 1 położony w Jeleniej Górze przy                  ul. Malinowej, na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 382/22 o powierzchni 410 m2, obręb Czarne I, AM 1 położonej            w Jeleniej Górze przy ul. Malinowej 19, na rzecz właścicieli tej działki – w drodze bezprzetargowej.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                         Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                                     Jeleniej Góry

                                                                                                            ZASTĘPCA PREZTDENTA

                                                                                                              Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-632/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Malinowej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości w drodze bezprze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.05.2008 15:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.05.2008 15:09

Rejestr zmian dokumentu