Jelenia Góra  20 maja 2008

 

A.A.7331 –  173/10 /CP/07/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

 

 

Zgodnie z  art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że na wniosek Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład  Gazowniczy Zgorzelec z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1 w Zgorzelcu, działającego  przez pełnomocnika – p. Halinę Łukaszewską, ul. Wojska Polskiego 89/5, Jelenia Góra została wydana decyzja nr 6/CP/08 z dnia 14 maja 2008r.,
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (50kPa-0,5 MPa), zlokalizowanej na terenie działek 
nr  257/1, 257/3, 257/6, 257/10, 257/11, 257/12, 257/7, 286/6, 257/8, 257/9, 262, 258, 259, AM-13, oraz dz. nr 268, AM-12, obręb Jagniątków  ul. Michałowicka
w Jeleniej Górze.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w  Wydziale Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa pok. 45 Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze ul. Sudecka 29, 
w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                                                                  Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                  Jolanta Mostowska – Dryk

                                                                            p.o. Kierownika Referatu Architektury

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej przy ul. Michałowickiej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.05.2008 14:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.05.2008 14:28

Rejestr zmian dokumentu