UCHWAŁA NR 185/XXVII/2008

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 maja 2008 roku

 

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 12 pkt  8, lit „i” ustawy               z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2008 r. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej 9.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jelenie Góry.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.05.2008 10:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2008 10:43

Rejestr zmian dokumentu