UCHWAŁA  NR 189/XXVII/2008

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 maja 2008r.

 

 

w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego przy ulicy Romera

w Jeleniej Górze.

 

 

 

            Na podstawie art.1, ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz.U. z 2000r., nr 23, poz. 295 ze zm.), w związku  z art.7, ust. 1, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się rozszerzenie terenu istniejącego cmentarza komunalnego, zlokalizowanego w Sobieszowie przy ul.Romera o działkę położoną w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, tj.

o działkę nr 309/1 ( Obręb 0013, Sobieszów –II, AM-15 ) o powierzchni 1272 m2, która stanowi własność Gminy Jelenia Góra.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego przy ulicy Romera
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.05.2008 10:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2008 10:52

Rejestr zmian dokumentu