ZARZĄDZENIE NR 0151-625/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 2 maja 2008r.

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Jeleniej Górze

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

§1

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Jeleniej Górze w  składzie :

 1. Zbigniew Szereniuk -  przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Waldemar Woźniak – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Barbara Latosińska -  członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 1. Iwona Helak - Poczęta - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 2. Halina Kot - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 3. Roman Golubiński - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 4. Małgorzata Depkiewicz - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 5. Renata Stolarek - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 6. Robert Szlachtowicz - członek, przedstawiciel rodziców
 7. Danuta Maj – członek, przedstawiciel rodziców
 8. Marian Hübner - członek,  przedstawiciel ZNP

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.05.2008 14:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.05.2008 14:10

Rejestr zmian dokumentu