UCHWAŁA NR 199/XXIX/2008

 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 maja 2008 roku

 

w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art.12 pkt 8, lit „i” ustawy               z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2008 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 5.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.05.2008 09:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.05.2008 09:22

Rejestr zmian dokumentu