A.A.7331- 81/C/08                                                                               Jelenia Góra 26 maja 2008
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY


    Stosownie do art. 10 par. 1 i art 49 oraz art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zamierzenia obejmującego:
budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlokalizowanych na terenie działek nr 6/2 i 6/1 (AM-2, obręb Cieplice V) przy ul. Dworcowej 26 w Jeleniej Górze.

    Z całością zgromadzonych materiałów w sprawie przedmiotowego wniosku można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze ul. Sudecka 29 pok. 45. Zgłoszenie ewentualnych uwag, wniosków lub żądań winno nastąpić w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.
 
                                                                                            Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                            Jolanta Mostowska-Dryk
                                                                                       p.o. Kierownika Referatu Architektury

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanaliz. sanit. i deszczowej na terenie dz. nr 6/2 i 6/1 przy ul. Dworcowej 26
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.06.2008 13:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.06.2008 13:19

Rejestr zmian dokumentu