A.A.7331- 45/4/CP/08                                                               Jelenia Góra 2 czerwca 2008OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY


   
Wobec przewidywanego zakończenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:
przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej Orange - kod inwestycyjny 3865/4164 Jelenia Góra Deptak (d. 4822-JG) zlokalizowanej na dachu budynku położonego przy ul. 1-go Maja 27, na terenie dz. nr 32/2 (AM-36, obręb 28 NE) w Jeleniej Górze,
zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.)
udostępnia się stronom cały materiał zawarty w aktach sprawy ( z aktami można zapoznać się każdego dnia w godzinach pracy Urzędu pok. 45 ul. Sudecka 29 w Jeleniej Górze, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa).

    Dla skorzystania w w/w uprawnień zakreśla się stronom termin 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                 Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                 Jolanta Mostowska-Dryk
                                                                                           p.o. Kierownika Referatu Architektury

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokaliz. inwest. celu publicznego dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. 1-go Maja 2
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.06.2008 13:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.06.2008 13:44

Rejestr zmian dokumentu