ZARZĄDZENIE NR 0151- 658/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 4 czerwca 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Księdza Antoniego Kamińskiego,  w drodze przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie:

    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

    uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXV/536/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie

     określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

     stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej,

 

z a r z ą d z a  s i ę,  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Jeleniej
Górze przy ul. Księdza Antoniego Kamińskiego, w Obrębie Sobieszów II  AM 16,

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową  w drodze przetargu nieograniczonego;

1.w granicach działki nr 844 o powierzchni 0,0666 ha

2. w granicach działki nr 887 o powierzchni 0,0685 ha

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                  Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                              Jeleniej Góry

                                                                   ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                           Jerzy Łuzniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-658/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Jel. Górze przy ul. Księdza Kamińskiego , w drodze przetargu nieogranic
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.06.2008 12:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.06.2008 12:39

Rejestr zmian dokumentu