ZARZĄDZENIE NR 0151-649/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 maja 2008 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste bądź sprzedaży wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 204/XVI/99 Rady  Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad  sprzedaży  lokali  użytkowych    w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe                    i zmieniających ją: Uchwały Nr 665/XLIX/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 kwietnia 2002 roku i Uchwały Nr 474/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 roku, zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1

1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste bądź sprzedaży grunty zabudowane wraz ze sprzedażą na rzecz najemców lokali użytkowych, w budynkach położonych w Jeleniej Górze.

2. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                   PREZYDENT   MIASTA

                                                                                                          Jeleniej Góry

                                                                                                        Marek Obrębalski

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-649/V/08 w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste bądź sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.06.2008 14:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.06.2008 14:51

Rejestr zmian dokumentu