O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ulic: K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz Uchwały Nr 540/XLVI/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry, z dnia 23 maja 2006 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ulic: K. Miarki – Spółdzielcza w Jeleniej Górze wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko,

 

w dniach od 23 czerwca 2008 r. do 23 lipca 2008 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra, przy ul. Sudeckiej 29, (pokój nr 48), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lipca 2008 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Jelenia Góra, (pokój nr 12, I-piętro), przy ulicy Sudeckiej 29, o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2008 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla obszaru SAG w rejonie ulic: K. Miarki-Spółdzielczej w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.06.2008 11:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.06.2008 11:18

Rejestr zmian dokumentu