ZARZĄDZENIE NR 0151-672/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 czerwca 2008r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13  w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
 ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy
 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 141, poz.1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

 

Powierzam Pani Balińskiej Lucynie stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13  w Jeleniej Górze od dnia 01 września 2008 roku do dnia 31sierpnia 2013 roku.

§ 2

 

Upoważniam Panią Balińską Lucynę do podejmowania niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                        Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.06.2008 09:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.06.2008 09:01

Rejestr zmian dokumentu