UCHWAŁA Nr 206/XXX/2008

RADY  MIEJSKIEJ  JELENIEJ GÓRY

z dnia 10 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.nr 142, poz.1591 ze zmianami)

 

u c h w a l a  s i ę,  c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej, w granicach działki nr 75/7 o powierzchni 0,3204 ha obręb 42 AM 4, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  p o d j ę c i a.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.06.2008 09:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.06.2008 09:22

Rejestr zmian dokumentu