Jelenia Góra, 17.06.2008 r.

 

OSR.7624-15/9/08

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

Na podstawie art.  46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 7/08 z dnia 17.06.2008 r., znak: OSR.7624-15/8/08, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie nawierzchni ulicy Bartka Zwycięzcy  w Jeleniej Górze

(działki nr 24, 20/4 i 33 obręb 33 AM-1)

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 36, I piętro,  w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 15 lipca 2008 r.

 

z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Ewa Tomera

Naczelnik Wydziału Ochrony

Środowiska i Rolnictwa

 

Sprawę prowadzi:

Magdalena Krzysik

Specjalista

tel.  (075) 75 46 306÷7

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla przebudowy nawierzchni ul. Bartka Zwycięzcy w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.06.2008 14:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.07.2008 08:47

Rejestr zmian dokumentu

02.07.2008 08:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.07.2008 08:39Dokument został odzyskany. (Ewa Tomera)
02.07.2008 08:39Dokument został odzyskany. (Ewa Tomera)
02.07.2008 08:36Dokument usunięto. (Ewa Tomera)
17.06.2008 14:38 Utworzenie dokumentu. (Ewa Tomera)