http://www.stat.gov.pl/index.htm 

Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 w urzędach miast/gmin przeznaczona dla osób, które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą począwszy od 1 stycznia 2004 roku.

Ta informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które, zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej, zamierzają w 2004 r. podjąć i wykonywać działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie inne osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu powołanej ustawy lub nie podlegające wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w 2004 r. składają wnioski RG-1, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, wyłącznie w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacje na stronie http://www.stat.gov.pl/index.htm pod hasłem REGON
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.01.2004 11:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.01.2004 11:35

Rejestr zmian dokumentu