ZARZĄDZENIE NR 0151-691/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 18 czerwca 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej
w Jeleniej Górze przy ul. Strzeleckiej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie:

-  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

-  uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie            określenia zasad sprzedaży bądź oddawania w użytkowanie wieczyste części przyległej     nieruchomości niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej     nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze      nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia            zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości,     niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości
     w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia            20 lipca 2001 roku)

z a r z ą d z a   s i ę,  c o  n a s t ę p u j e:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gruntową, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Strzeleckiej w granicach działki nr 188/40 o powierzchni 0,0057 ha, obręb Cieplice VIII AM 1, na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Strzeleckiej 15, stanowiącej  działkę nr 190 o powierzchni 0,0238 ha, na poprawę jej stanu zagospodarowania w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                PREZYDENT MIASTA

JELENIEJ GÓRY

Marek Obrebalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Strzeleckiej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości –w drodze bezprzetar
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.06.2008 12:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.06.2008 08:47

Rejestr zmian dokumentu