Jelenia Góra, 27.06.2008 r.

OSR. 7624-23/13/07/08

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

Na podstawie art.  46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu Postanowienia z dnia 27.06.2008 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry prostującego oczywistą omyłkę w Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 15/07 z dnia 23.08.2007 r., znak: OSR.7624-23/9/07, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego Focus Park z wielopoziomowym parkingiem i kinem wraz z wjazdami oraz niezbędną przebudową uzbrojenia, zlokalizowanego w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego na działkach nr: 39, 41, 40/2; 40/1; 48; 49 AM-36 obręb 28NE.

 

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 36, I piętro,  w godzinach pracy Urzędu.

Na powyższe postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,  w terminie 7 dni po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 21 lipca 2008 r.

z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Bożena Mazurek

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Sprawę prowadzi:

Magdalena Krzysik

Podinspektor

tel. (075) 75 46 306÷7

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji nr 15/07 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla Focus Park w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2008 12:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.06.2008 12:00

Rejestr zmian dokumentu