ZARZĄDZENIE NR 0151 -  710 /V/08

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia 02 lipca 2008 r.

 

w  sprawie przekazania w  użyczenie  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w  Jeleniej  Górze.

 

 

                  Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 442/XXXIV/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność Miasta

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 Przekazuje się  w użyczenie  na  okres  do trzech lat na rzecz  Wyższej Szkoły Menedżerskiej z siedzibą w Legnicy  -  uczelni niepaństwowej utworzonej na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 1997 r, nieruchomość  gruntową oznaczoną w operacie ewidencji gruntów  jako część działki nr 485 o pow. ok. 1.1355 ha,  Obręb Sobieszów II  AM – 19  w części zabudowaną budynkami garaży i wiatą, w części boiskiem wraz  z rowem , do jego zewnętrznych granic, położoną w  Jeleniej  Górze  przy ulicy Łazienkowskiej   o nieurządzonej  księdze wieczystej  z   przeznaczeniem  na  działalność  rekreacyjno-sportową Szkoły .

 

§  2      

 

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Prezydentowi Miasta .

 

 

§  3

 

 

Zarządzenie wchodzi w  życie  z  dniem   wydania.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

                                                                                                          Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.07.2008 13:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.07.2008 13:07

Rejestr zmian dokumentu