Jelenia Góra, 07.07.2008 r.

OSR.7624-6/12/08

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

Na podstawie art.  46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 9/08 z dnia 07.07.2008 r., znak: OSR.7624-6/11/08, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie węzła drogowego GRABARÓW wraz z mostami przez rzekę Bóbr w ciągu ulicy Wincentego Pola w Jeleniej Górze

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 36, I piętro,  w godzinach pracy Urzędu. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 4 sierpnia 2008 r.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Bożena Mazurek

p.o. Zastępcy Naczelnika

Wydziału Ochrony

Środowiska i Rolnictwa

 

Sprawę prowadzi:

Magdalena Krzysik

Podinspektor

tel.  (075) 75 46 306÷7

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy węzła drogowego GRABARóW wraz z mostami przez rzekę Bóbr w ciągu ul. W. Pola w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.07.2008 14:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.07.2008 14:15

Rejestr zmian dokumentu