A.A.7331-189/CP/07/08                                       Jelenia Góra 10 lipca 2008 r.
Obwieszczenie
Zawiadamiam
wobec przewidywanego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego obejmującej budowę fundamentów pod urządzenia obsługujące projektowaną stację bazową telefonii komórkowej sieci 49165 na istn.stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. zlokaliz. na dz.nr 226 obręb Jagniątków 14 przy ul.Wczasowej w Jeleniej Górze
o możliwości (zgodnie z art.10 i 49 KPA oraz art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu) udostępnienia do wglądu stronom całości zabranych w sprawie akt (w pok.45 Urząd Miasta  ul.Sudecka 29 Jel.Góra w godz.pracy Urzędu) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

                                                               z up.Prezydenta Miasta kier.ref.arch.
                                                               mgr inż archJ.Mostowska-Dryk

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
obwieszcz.o zakończeniu post.adm. ul.Wczasowa stacja bazowa PTK Centerel Sp.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.07.2008 12:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.07.2008 12:15

Rejestr zmian dokumentu