AA-7

­

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 239

e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

A.A

A.A/7

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

1.

Miejsce składania wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta pok. nr 30 stanowisko nr 2 - ul. Sudecka 29 w Jeleniej Górze.

2.

Wymagane Druki:

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

3.

Wymagane załączniki:

1.        Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia przedmiotowej decyzji na rzecz wskazanej osoby.

2.        Oświadczenie osoby (zainteresowanej uzyskaniem decyzji) o przyjęciu przez nią wszystkich warunków zawartych w przedmiotowej decyzji.

 

4.

Wykaz potrzebnych dokumentów do wglądu:

Przedmiotowa decyzja.

  

5.

Opłaty:

Opłata skarbowa wpłacana w kasie w kwocie 56 zł.

Opłatę należy wpłacić przed złożeniem wniosku w kasie Urzędu lub na konto nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

(wysokość opłaty została określona w  ustawie z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej –  Dz. U. z 2006 r. nr  225 poz. 1635 ze zm.)

 

6.

Termin załatwienia sprawy:

bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 par. 1,2,3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

7.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki ,Architektury i Budownictwa.

Referat Architektury, Jelenia Góra ul. Sudecka 29 pok. 45

Naczelnik Wydziału – Magdalena Kwasiuk;

Zastępca Naczelnika Wydziału – Lidia Skrzypińska

8.

Tryb odwoławczy:

Strony (w tym wnioskodawca) mogą złożyć odwołanie od uzyskanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (ul. Obrońców Pokoju 26a) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta

(ul. Sudecka 29 w Jeleniej Górze, pok. nr 30).

9.

Opłata za odwołanie:

brak opłat

 

10.

Podstawa prawna:

1.      Art. 63 ust. 5 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm. ).

 

11.

Uwagi:

Z opłat zwolnione są wnioski dotyczące, m.in.:

-          spraw mieszkaniowych,

-          podania składane przez organy administracji rządowej lub samorządowej,

-          w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

 

zatwierdzony przez: Magdalena Kwasiuk - Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa.
data zatwierdzenia: 13.01.2010 r.

sprawdzono aktualność dn.  12.08.2010r.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:AA-7
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2005 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.08.2010 12:38 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
18.02.2010 12:30 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
11.01.2010 09:52 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
17.08.2009 15:25 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
07.04.2009 07:19 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
01.07.2008 10:34 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
10.07.2007 15:20 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
02.07.2007 15:36 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
29.05.2007 12:59 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
30.04.2007 12:37 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.02.2007 14:26 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.01.2007 13:59 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
31.08.2006 12:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 09:36 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.09.2005 11:02 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)