USC15

­

 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 114, 75 46 115;

fax: (075) 75 46 159

e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

 

USC

USC/15

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

UZNANIE ZAGRANICZNEGO ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA

 1.  
Miejsce składania wniosku:

URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, Jelenia Góra Ratusz; pokój nr 3/4; wszystkie stanowiska,

 1.  

Wymagane druki:

wniosek

 1.  

Wymagane załączniki:

- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa;

- oryginał urzędowego tłumaczenia orzeczenia;

- oryginał świadectwa dotyczącego orzeczeń w sprawach małżeńskich;

- oryginał urzędowego tłumaczenia świadectwa;

- oryginały innych dokumentów i ich tłumaczenia;

 1.  

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty osoby składającej wniosek;

 1.  

Opłaty skarbowe:.

- inna czynność usc (wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego) – 11,00 zł;

- skrócony odpis aktu stanu cywilnego – 22,00 zł;

- zupełny odpis aktu stanu cywilnego – 33,00 zł;

 1.  

Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni od dnia złożenia wniosku;

 1.  

Jednostka odpowiedzialna:

- Urząd Stanu Cywilnego;

 1.  

Tryb odwoławczy:

----

 1.  

Opłata za odwołanie.

----

 1.  

Podstawa prawna.

 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 - art. 37 i 39;
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. – tekst jednolity ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. – tekst jednolity ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ze zm.);
 •  

Uwagi:

- podstawowym warunkiem przyjęcia orzeczenia jest jego prawomocność;

- wzór świadectwa wymienionego w załącznikach zawiera załącznik 1 do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE);

- świadectwo wymienione w załącznikach wydaje właściwy sąd lub organ państwa Unii Europejskiej;

zatwierdzony przez: Janusz Milewski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki 06.07.2009r.

sprawdzono aktualność: 10.03.2010r.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:USC15
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2005 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.03.2010 08:55 Edycja dokumentu (Janusz Milewski)
17.08.2009 09:34 Edycja dokumentu (Janusz Milewski)
16.06.2009 12:09 Edycja dokumentu (Janusz Milewski)
24.02.2009 13:58 Edycja dokumentu (Janusz Milewski)
24.02.2009 11:22 Edycja dokumentu (Janusz Milewski)
26.01.2007 13:33 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
08.09.2006 10:25 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.12.2005 09:37 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
21.12.2005 23:17 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.09.2005 13:23 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)