Decyzje w sprawie ulg podatkowych

­

 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 208; 218; 221; 236; 238.

e-mail: podatki_um@jeleniagora.pl

 

WF

WF/3

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

DECYZJE UMORZENIOWE / RATALNE/ODROCZENIA

       1.
  Miejsce składania wniosku: Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul.Sudecka 29, pok. 35; punkty rejestracji lub drogą pocztową.
       2.

  Wymagane druki: Wniosek podatnika z uzasadnieniem wystąpienia o ulgę.

       3.
   

  Wymagane załączniki: 

  1. Dowody potwierdzające zaistnienie okoliczności opisanych we  wniosku (zaświadczenia lub
    
    oświadczenia, w zależności od okoliczności wskazanych we wniosku).

  2. Dowody potwierdzające sytuację finansową:

           Od osób fizycznych

           Od osób prawnych:

  •   wynik finansowy przedsiębiorstwa (na podstawie bilansu, rachunku wyników, 

              przepływów pieniężnych),

  •   zestawienie należności i zobowiązań

   

   3.  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot ubiegający się o pomoc  otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

  (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

   

  Wzory formularzy do pobrania na dole strony 

   

       4.

   Dokumenty do wglądu: brak.

       5.

   Opłaty skarbowe: nie podlega opłacie skarbowej.

       6.

   Termin realizacji sprawy: w terminie do 30 dni lub 2 miesiące w sprawach skomplikowanych.

       7.

   Jednostka odpowiedzialna: Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Jelenia Góra,

   ul. Sudecka 29, pok. nr 35 - 38.

      8.

   Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze;

   ul. Obrońców Pokoju 26 A, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

      9.

   Opłata za odwołanie:- nie podlega opłacie skarbowej.

     10.
   Podstawa prawna:
   • art. 67a, art. 67b ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2005r.Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
   • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.);
     11.

   Uwagi:  Prezydent Miasta może wnosić o uzupełnienie wniosku dowodami niezbędnymi dla ustalenia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, wynikającego z przepisu art.67 art 67a  ustawy - Ordynacja podatkowa.

   data ostatniej poprawki: 5 lipca 2010r..
   zatwierdzony przez: Skarbnika Miasta Jeleniej Góry
   data zatwierdzenia:

   sprawdzono aktualność : dnia 10 września 2010r.


    

   Metryka dokumentu

   Tytuł dokumentu:Decyzje w sprawie ulg podatkowych
   Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
   Informację opublikował:Marcin Błażków
   Informację wytworzył:
   Data na dokumencie:Brak
   Data publikacji:30.09.2005 14:14

   Rejestr zmian dokumentu

   pokaż
   ukryj
   10.09.2010 12:51 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   05.07.2010 14:28 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   05.07.2010 14:26 Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis" (Janina Nadolska)
   05.07.2010 14:25 Usunięto załącznik Oświadczenie do pomocy de minimis (Janina Nadolska)
   14.04.2010 09:39 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   14.04.2010 09:21 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis" (Janina Nadolska)
   14.04.2010 09:05 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy publicznej innej niż de minimis" (Janina Nadolska)
   14.04.2010 09:05 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy publicznej de minimis" (Janina Nadolska)
   14.04.2010 08:59 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   14.04.2010 08:31 Usunięto załącznik Oświadczenie o wielkości pomocy publicznej (Janina Nadolska)
   14.04.2010 08:30 Usunięto załącznik Oświadczenie do pomocy de minimis (Janina Nadolska)
   14.01.2010 14:15 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   14.01.2010 14:12 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   05.11.2009 09:29 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   05.11.2009 09:25 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis" (Janina Nadolska)
   05.11.2009 09:25 Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy publicznej" (Janina Nadolska)
   05.11.2009 08:50 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   06.10.2009 14:58 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   14.08.2009 09:48 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   14.08.2009 09:35 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   14.08.2009 09:24 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   14.08.2009 09:10 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   14.08.2009 08:54 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.07.2009 09:06 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   09.06.2009 10:28 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   09.06.2009 10:25 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.05.2009 09:11 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.05.2009 09:08 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 13:12 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 13:04 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 13:00 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:48 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:41 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:39 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie.doc" (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:35 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.sxw" (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:35 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.pdf" (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:35 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.doc" (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:32 Dodano załącznik "Podanie o raty.pdf" (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:32 Dodano załącznik "Podanie o raty.doc" (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:32 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie.sxw" (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:32 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie.pdf" (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:18 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:12 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 12:09 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 09:18 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   15.01.2008 09:07 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
   31.10.2007 14:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
   04.07.2007 14:52 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
   04.07.2007 14:14 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
   04.07.2007 11:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
   02.07.2007 10:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
   02.07.2007 09:57 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
   30.04.2007 09:42 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
   26.04.2007 11:59 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
   27.12.2005 08:55 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
   22.12.2005 10:56 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
   30.09.2005 14:14 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)