BGM2

­

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

 

telefon:

(075)75-46-227 lub 245

fax:

(075)75-46-203

 

GSP

GSP/2

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU PO USŁUGACH

WYDANIE ZGODY NA ZAJĘCIE GRUNTÓW mIASTA jELENIA gÓRA I sKARBU pAŃSTWA pod budowę infrastRuKtury technicznej

1.

Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29 Jelenia Góra, pokój 31 tel. (075)75-46-354

2.

Wymagane druki:

wniosek o wydanie zgody na zajęcie gruntów Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa pod budowę infrastruktury technicznej (druk lub odręczny).

3.

Wymagane załączniki:

1.  Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jeżeli  są one niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę  

2.  Projekt inwestycji sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

3.  Aktualne wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków działek objętych wnioskiem.

4.   Upoważnienie od inwestora

4.

Dokumenty do wglądu:

Część opisowa dokumentacji projektowej

5.

Opłaty:

-      za pełnomocnictwo opłata skarbowa 17 zł

-    Wysokość ekwiwalentu związanego z zajęciem gruntów Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa  ustalana jest na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151-811/V/08 z dnia 29.10.2008 r. i 0151-1257/V/09 z dnia 04.11.2009r.

      Kaucja pobierana na zabezpieczenie przywrócenia gruntu do właściwego stanu odpowiada wysokości pobieranego ekwiwalentu

6.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc gdy nie wymagane są dodatkowe opinie

7.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa, ul. Ptasia 2/3, pok. 221, tel. 075, 75-46-227

8.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

9.

Opłata za odwołanie:

nie pobiera się

10.

Podstawa prawna:

-     Art. 30  ust. 2  pkt 3 ustawy  z  dnia  8 marca  1990  r. o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  ze zmianami ) oraz  art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102 poz.651 ze zmianami)

11.

Uwagi:

 

data utworzenia: 10.05.2007
data ostatniej poprawki: 29.10.2008

zatwierdzony przez: Geodeta Miasta

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa

Andrzej Łękawa

data zatwierdzenia: 18.08.2009r.
Sprawdzono aktualność dn.: 08.12.2010r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:BGM2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2005 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2010 11:30 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2010 13:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2010 14:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2010 11:53 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
16.08.2010 09:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
05.07.2010 11:41 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 09:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.05.2010 10:21 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
06.04.2010 11:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 14:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 14:51 Dodano załącznik "wniosek w sprawie zajęcia gruntów.doc" (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 14:48 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zgody na zajęcie gruntów (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 14:45 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 12:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 11:24 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 11:21 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 08:41 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 14:24 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
20.01.2010 09:55 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.10.2009 08:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
14.09.2009 13:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
18.08.2009 10:12 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
17.08.2009 14:05 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
17.08.2009 11:04 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.04.2009 13:44 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.04.2009 13:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 13:48 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
02.10.2007 10:16 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
02.10.2007 10:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
02.10.2007 09:27 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
02.10.2007 09:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 22:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
29.06.2007 07:56 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
10.05.2007 15:24 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.05.2007 15:21 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zgody na zajęcie gruntów " (Sylwia Kołomańska)
10.05.2007 15:20 Usunięto załącznik "BGM2a.doc" (Sylwia Kołomańska)
10.05.2007 15:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.09.2006 12:13 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.12.2005 11:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 09:01 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.12.2005 11:02 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.12.2005 10:32 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.09.2005 14:27 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)