WOSR20

­

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100, 75-46-101, 75-46-171, fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

WOSR


OSR/20

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ CELEM ZAKUPU ZIEMI NA POWIĘKSZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

1.             

Miejsce składania wniosku:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

2.             

Wymagane druki.

1.Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

2.Oświadzcenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych .

3.Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego .

3.             

Wymagane załączniki.

Brak

4.             

Dokumenty do wglądu.

Dowód tożsamości .

5.             

Opłaty.

17,00 zł

6.             

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie .

7.             

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

8.             

Tryb odwoławczy.

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

9.             

Opłata za odwołanie.

Bez opłat.

10.         

Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071, z poźn.zm.).

2.Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz. 592, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


11.         

Uwagi.

Poświadczenia dokonuje się w oparciu o dane z ewidencji gruntów .

 

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 09.06.2010 r.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:WOSR20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2005 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.06.2010 09:12 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 12:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:49 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 10:02 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:54 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:33 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:32 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.03.2009 10:50 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:48 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.01.2009 13:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 15:44 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:51 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 13:09 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
24.04.2007 12:24 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 10:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.01.2007 11:13 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
15.01.2007 14:45 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
18.09.2006 09:00 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
15.09.2006 09:56 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 10:59 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
23.12.2005 10:04 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 10:11 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)