WOSR22

­

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100, 75-46-101, 75-46-171; fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

WOSR


OSR/22

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

REJESTRACJA ŚRODKA PŁYWAJĄCEGO

1.             

Miejsce składania wniosku :

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

2.             

Wymagane druki .

Wniosek o rejestrację środka pływającego. Wniosek w załączeniu.

3.             

Wymagane załączniki .

Brak

4.             

Dokumenty do wglądu.

dowód osobisty , dowód własności ( umowa kupna , rachunek ,itp.)

5.             

Opłaty .

6.             

Termin załatwienia sprawy .

niezwłocznie .

7.             

Jednostka odpowiedzialna .

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

8.             

Tryb odwoławczy .

brak

9.             

Opłata za odwołanie .

Nie pobiera się .

10.         

Podstawa prawna .

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz.1559, z późn. zm.);

- ustawa z dnia  16 listopada.2006 r.o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225 , poz.1635, z późn. zm.)

11.         

Uwagi .

Sprzęt pływający wykorzystywany do amatorskiego połowu ryb powinien być oznaczony na obu burtach numerem rejestracyjnym sporządzonym w sposób trwały i widoczny .

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 08.06.2010 r.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:WOSR22
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2005 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.06.2010 09:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:40 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 13:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:50 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 10:01 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:54 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:34 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.03.2009 10:53 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:37 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.01.2009 13:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 09:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 10:37 Dodano załącznik "wzór wniosku" (Ewa Tomera)
17.09.2008 10:36 Usunięto załącznik załącznik WOSR24.doc (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:40 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 13:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
24.04.2007 12:27 Zmieniono tytuł załącznika z "załącznik do kart nr R 8.doc" na "załącznik WOSR24.doc" (Ewa Tomera)
19.04.2007 10:54 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 10:53 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
15.01.2007 14:56 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
18.09.2006 09:04 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.08.2006 11:05 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
27.12.2005 11:52 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 11:49 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 11:41 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
23.12.2005 10:06 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 10:35 Dodano załącznik "załącznik do kart nr R 8.doc" (Marcin Błażków)
03.10.2005 10:16 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)