K2

­

 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/2

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie wtórnika prawa jazdy.

 1

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 2

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy Wniosek w załączeniu.

Uwaga! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór  formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

 3

Wymagane załączniki.

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 • Orzeczenie lekarskie (tylko w przypadku upływu terminu ważności)
 • Kserokopia prawa jazdy (w przypadku zmiany danych lub zniszczenia dokumentu).

 4

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości:
 • dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze,
 • dotychczasowy dokument uprawniający do kierowania pojazdami ( zniszczony lub wymagający zmiany danych)

 5

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

 • 84 zł – za wydanie wtórnika prawa jazdy

II. Opłata skarbowa

 • brak

 6

Termin załatwienia sprawy.

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

 7

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 8

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9

Opłata za odwołanie.

- brak opłat

 10

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 11.12.2003 w sprawie wysokości opłat i stawek wynagradzania za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach           (Dz. U. Nr  219 z 2003 r. poz. 2162 z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wzorów  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz.855) 

 11

Uwagi.

 • Istnieje obowiązek zawiadomienia Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra, niezwłocznie o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy.
 • W razie odzyskania utraconego prawa jazdy należy zwrócić dokument w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, pok. nr 1.
 • W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu.
 • Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

zatwierdzony przez: Jan Wójcik - Naczelnik Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r. 

Data ostatniej poprawki dn. 15.02.2010 r.

Sprawdzono aktualność dn.: 06.09.2010 r.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:K2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2005 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.09.2010 10:02 Dodano załącznik "WNIOSEK na PJ.pdf" (Marcin Błażków)
09.09.2010 10:01 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 2 (Marcin Błażków)
09.09.2010 10:01 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 1 (Marcin Błażków)
06.09.2010 13:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:15 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 12:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 15:44 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 15:37 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 09:51 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:25 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:22 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 07:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
11.09.2008 14:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 09:41 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 09:54 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.06.2007 09:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 13:08 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
25.01.2007 10:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 11:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 11:12 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.09.2006 09:14 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.08.2006 10:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.05.2006 15:08 Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na "Wniosek o prawo jazdy str. 2" (Marcin Błażków)
29.05.2006 15:08 Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na "Wniosek o prawo jazdy str. 1" (Marcin Błażków)
29.05.2006 13:25 Usunięto załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf" (Marcin Błażków)
26.05.2006 13:22 Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06" (Marcin Błażków)
26.05.2006 13:22 Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06" (Marcin Błażków)
29.12.2005 15:07 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 15:03 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 08:07 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.12.2005 08:06 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
27.12.2005 12:39 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
23.12.2005 10:21 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
15.11.2005 11:05 Dodano załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf" (Marcin Błażków)
13.10.2005 08:18 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
03.10.2005 11:00 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)