K18

­

 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/18

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy.

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3

 2.

Wymagane druki.

Wniosek właściciela o wydanie dowodu rejestracyjnego Wniosek w załączeniu.

 3.

Wymagane załączniki.

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu (jeśli była wydana).
 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego, gdy w dowodzie rejestracyjnym brak jest ważnego wpisu.
 • Tablice rejestracyjne.

 4.

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 5.

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane po złożeniu wniosku w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

 • 80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe (jeżeli zachodzi konieczność wymiany).
 • 30 zł – tablica rejestracyjne motorowerowe (jeżeli zachodzi konieczność wymiany).
 • 40 zł – tablica rejestracyjne motocyklowe, ciągnikowe, na przyczepę (jeżeli zachodzi konieczność wymiany).
 • 18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu (jeżeli zachodzi konieczność wymiany).
 • 18,50 zł – pozwolenie czasowe.
 • 12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych.
 • 54 zł – dowód rejestracyjny.
 • 1,00 zł – opłata ewidencyjna.

II. Opłaty skarbowe

- brak opłat

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie – w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane wymagające postępowania wyjaśniającego.

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. , Nr 186, poz. 1322 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U.z 2007 r, Nr 137, poz. 968 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59 poz.421).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302 z póź. zmianami )
 • Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

 11.

Uwagi.

 • Sprawę może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • Przy składaniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.
 • Tablice rejestracyjne zawsze podlegają wymianie w przypadku złego stanu technicznego.
 • W przypadku tablic nowego wzoru (białe tło, o wyróżniku DJ) możliwe jest wydanie wtórnika zniszczonej/ych tablic/y rejestracyjnej/ych.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: .18.03.2010 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.: 06.09.2010 r.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:K18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2005 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.09.2010 14:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:25 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:11 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 18:02 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:57 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:32 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:37 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:22 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:09 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:32 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 11:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:41 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:39 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:22 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:57 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 10:20 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:35 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.04.2006 14:33 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.12.2005 10:50 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 13:10 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:24 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:16 Dodano załącznik "Podanie o wymianę dowodu rej. z powodu zapisania WK 18.doc" (Marcin Błażków)
23.12.2005 13:37 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:19 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)