K20

­


 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/20

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Zawiadomienie o zbyciu.

 

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 

Wymagane druki.

Zawiadomienie  właściciela o zbyciu pojazdu.   Zawiadomienie w załączeniu.

 

Wymagane załączniki.

Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa sprzedaży).

 

Dokumenty do wglądu.

  • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna
  • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 

Opłaty.

Opłaty skarbowe

 

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie.

 

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Opłata za odwołanie.

 

Podstawa prawna.

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.,Nr 186, poz. 1322 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (t.j.Dz. U.z 2007 r. ,  Nr 137, poz. 968 z późn. zm.)

 

Uwagi.

  • Sprawę może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
  • Dopuszcza się przesłanie zawiadomienia o zbyciu pojazdu za pośrednictwem poczty.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 05.12.2007
r
.

zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

 

Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:K20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2005 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.05.2018 09:19 Usunięto załącznik Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu WK20.doc (Michał Bartczak)
14.05.2018 09:19 Dodano załącznik "Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu" (Michał Bartczak)
14.05.2018 09:19 Edycja dokumentu (Michał Bartczak)
06.09.2010 14:08 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 18:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:05 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:33 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:10 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 11:54 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:46 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:30 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:15 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:44 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:41 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 11:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:08 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 10:09 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:46 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
09.08.2006 10:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
30.12.2005 10:58 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 10:20 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 10:18 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:36 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:27 Dodano załącznik "Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu WK20.doc" (Marcin Błażków)
23.12.2005 13:48 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:33 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)