K23

­

 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

 

WK

WK/23

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 11

 2.

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Wniosek w załączeniu.

 3.

Wymagane załączniki.

 • Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej ( REGON),
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • Oświadczenie, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20.06.1997r. –Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności i dokumentów lub środowiska,  Wzór oświadczenia w załączeniu
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych,
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami ( tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),
 • Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,
 • Pełnomocnictwo ( tylko, gdy strona nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

 4.

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty

 5.

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566 z dopiskiem za wydanie zaświadczenia na przewozy własne

Za wydanie zaświadczenia:

 • 100 zł + 20 zł za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 1 roku
 • 200 zł + 40 zł za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 2 lat
 • 300 zł + 60 zł za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 3 lat
 • 400 zł + 80 zł za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 4 lat
 • 500 zł + 100 zł za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 5 lat

II. Opłaty skarbowe

 - brak opłat

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie

Do 2 miesięcy – w sprawach szczególnie skomplikowanych

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 11

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia  2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem  transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007 r. z póź. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia  2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia (Dz. U. Nr 6, poz. 41 z póź.zm)

 11.

Uwagi.

Zaświadczenia wydawane są na okres od 1 do 5 lat.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 04.01.2008 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:K23
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2005 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.09.2010 14:10 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:23 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 18:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 18:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:54 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:35 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:12 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:36 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 11:57 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:51 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:44 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:51 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.01.2008 08:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:41 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:51 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:17 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:15 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 09:22 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:58 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
30.12.2005 11:12 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 09:48 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:28 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:21 Dodano załącznik "WNIOSEK o ZAŚWIADCZENIE WK23.doc" (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:14 Dodano załącznik "Oświadczenia - potrzeby wł. WK23.doc" (Marcin Błażków)
23.12.2005 14:18 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:47 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)