w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Zana na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

­

 

ZARZĄDZENIE NR 0151 – 6/V/06

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 grudnia 2006 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Zana na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.


Na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

  • uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:§ 1


Przeznacza się do sprzedaży grunt niezabudowany oznaczony geodezyjnie jako działka nr 218/4 o powierzchni 30 m2, obręb 33, AM 6 położony w Jeleniej Górze przy ul. Zana, na poprawę stanu

zagospodarowania już posiadanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 219 o powierzchni 496  m2, obręb 33, AM 6 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Zana 5, na rzecz

właściciela tej działki – w drodze bezprzetargowej.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale

Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Jeleniej Górze .

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

 


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Zana na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2006 15:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.12.2006 17:55 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
18.12.2006 15:58 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)