w sprawie wyznaczenia przewodniczących i członków komisji do przeprowadzenia rokowań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz Skarbu Państwa.

­

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 10 STYCZNIA 2007 ROKU


w sprawie wyznaczenia przewodniczących i członków komisji do przeprowadzenia rokowań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz Skarbu Państwa.

 


  Na podstawie § 28 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. nr 207 poz. 2108)

Zarządza się co następuje :


§ 1

Wyznacza się przewodniczących i członków komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz Skarbu Państwa :

    1. Na przewodniczących komisji do przeprowadzenia rokowań wyznacza się następujące osoby :

   - Jerzy Łużniak - Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

         - Janina Kurzawa - Skarbnik Miasta Jeleniej Góry

         - Agata Żmijewska - Sekretarz Miasta Jeleniej Góry

          2. Na członków komisji do przeprowadzenia rokowań wyznacza się następujących 

              przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta Jelenia Góra :

         a) Finansowego

  - Elżbieta Stasiak

  - Stanisława Gawrylczuk


       b) Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

- Sylwia Kołomańska

- Jacek Praszczyk

- Beata Zięba

- Katarzyna Chilewska

  • Barbara Lorenz

  • Elżbieta Kurek

  • Ewa Buzek

  • Urszula Kremis – Lach

  • Regina Dziuba


c) Wydziału Gospodarki Komunalnej

     - Dorota Wiącek


  1. Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonuje komisja w składzie: przewodniczący oraz od 2-ch do 5-ciu członków.


  1. Skład komisji do przeprowadzenia rokowań spośród osób wymienionych w pkt.1 i 2 określa Prezydent Miasta.

§ 2


Traci moc Zarządzenie Nr 1792/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczących i członków komisji do przeprowadzenia rokowań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz Skarbu Państwa .

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie wyznaczenia przewodniczących i członków komisji do przeprowadzenia rokowań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz Skarbu Państwa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2007 08:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.01.2007 08:35 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)