w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie "Przyłącza kanalizacji deszczowej obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze ..."

­

Zarządzenie NR 0151-101/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 17 stycznia 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
na wykonanie ""Przyłącza kanalizacji deszczowej obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze na działce Nr 136 i 290/4""
w roku 2007

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 R. Nr 164, poz. 1163) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej "Komisją", do oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert na wykonanie "Przyłącza kanalizacji deszczowej obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze na działce Nr 136 i 290/4" w roku 2007 w następującym składzie:

L.p.  Imię i nazwisko      Funkcja                               Stanowisko
1.    Jerzy Łużniak         Przewodniczący Komisji         Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
2.    Irena Kempisty       Z-ca Przewodniczącego         Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra
3.    Elżbieta Basałygo    Członek Komisji                    Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra
4.    Elżbieta Burchała     Członek Komisji 
5.    Monika Trojan         Członek Komisji                    Referent w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra

§ 2

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                      Prezydent Miasta
                                                                                        Jeleniej Góry
 
                                                                                      Marek Obrębalski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie "Przyłącza kanalizacji deszczowej obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze ..."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Irena Kempisty
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2007 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2007 12:32 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
25.01.2007 12:24 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
25.01.2007 12:11 Utworzenie dokumentu. (Irena Kempisty)