w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

­

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-135/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 14 marca 2007 rokuw sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 


 

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 25

ust. 1 pkt 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261

poz.2603 ze zmianami)zarządzam co następuje:§ 1


Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2007 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.§ 2


Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uchwale Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2007 15:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.03.2007 15:27 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)