w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Traugutta w drodze przetargu nieograniczonego

­

 

 ZARZĄDZENIE NR 0151-150/V/ 07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Traugutta w drodze przetargu nieograniczonego .Na podstawie :

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

  • uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr XXXV/536/98 z dnia 09 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej


z a r z ą d z a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e :


§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Traugutta, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 705/1 o pow.1106m2, (obręb Jelenia Góra 1, AM – 5) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w drodze przetargu nieograniczonego.


§ 2


ZaZarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra .

 

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Traugutta w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2007 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.03.2007 11:34 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)