w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra

­

Zarządzenie Nr 0152-15/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 21 marca 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./

 

 

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:

1.    Jerzy Łużniak –-  Z-ca Prezydenta Miasta- Przewodniczący Komisji,

2.    Janina Kurzawa – Skarbnik Miasta – członek Komisji,

3.    Agata  Żmijewska – Sekretarz Miasta – członek Komisji,

4.    Barbara Chrebor – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego – członek Komisji,

5.    Anna Gniadzik– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek Komisji.

 

§2.

Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góy

Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2007 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.03.2007 11:35 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)