w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon”

­

Zarządzenie Nr 0151-182/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej  Góry
z dnia  16 kwietnia 2007r.


w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon”
w Jeleniej Górze


 Na podstawie art. 15  ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm./ oraz art. 33 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity z 2001r.  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./
zarządzam co następuje:


§ 1

Odwołuję Pana Henryka Dumina  ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze z dniem 16 kwietnia 2007r. na zasadzie porozumienia stron.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrebalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2007 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.04.2007 09:34 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.04.2007 09:28 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)