w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa

­

Zarządzenie  Nr 0151- 207/V /07   

  Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  9  maja 2007 roku

 

 

  w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności  gruntu 

 niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa

 

      Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 , poz. 191 z późn. zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2001 roku Nr 469/XXXVI/2001 w sprawie określenia zasad nieodpłatnego przejmowania od Skarbu Państwa gruntów niezabudowanych i zabudowanych w Jeleniej Górze

 

 

zarządza się , co następuje :

 

 

§ 1

 

Wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o nieodpłatne nabycie przez Gminę Jelenia Góra  prawa własności nieruchomości gruntowych położonych  przy ul. Legnickiej oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach:

-        5/1   o powierzchni 0,2407 ha, AM – 37,  obręb 60,

-        3/52 o powierzchni 0,0902 ha, AM – 37,  obręb 60,

-        17/3 o powierzchni 0,0190 ha, AM – 7,    obręb 60,

 

 

     

§ 2

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

                                                                          Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                        Jeleniej Góry

                                                                           ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                     Jerzy Łużniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2007 15:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.05.2007 15:37 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)