w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

­

Zarządzenie nr 0151-256/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 20 czerwca 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

 

          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 257/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i Uchwały Nr 57/VII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,  zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.     Przeznacza się do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste grunty zabudowane wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Jeleniej Górze na rzecz najemców.

2.     Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2007 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.06.2007 11:06 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.06.2007 11:06 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.06.2007 11:06 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
27.06.2007 14:49 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)