w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Ogińskiego 2B, na rzecz współużytkowników wieczystych

­

Zarządzenie Nr 0151-236/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 6 czerwca 2007 r.

 

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Ogińskiego 2B, na rzecz współużytkowników wieczystych

 

 

Na podstawie :

-        art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami);

-        art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2  pkt 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zmianami);

-        Uchwały Nr 99/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży gruntów zabudowanych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedana jest na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub przeniesienia na członków spółdzielni własności lokali lub domków jednorodzinnych;

 

 

z a r z ą d z a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomość gruntową zabudowaną pawilonem usługowym w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 2B, oznaczoną geodezyjnie jako działka gruntu nr 52/7, o pow. 71 m2, obręb 60, AM-20.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Ogińskiego 2B, na rzecz współużytkowników wieczystych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2007 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.07.2007 10:57 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)