w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

­

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-275/V/ 2007

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  11 lipca 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

 

 Na podstawie:

-        art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r., pow. 1591 ze zmianami ),

-        uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 r., Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości  - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001r., zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.)

 

z a r z ą d z a   s i ę, c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowany grunt oznaczony geodezyjnie nr 39/3  o pow. 0,0296 ha oraz nr 43/4 o pow. 0,0042 ha - obręb 28 NE, AM 58- położony w Jeleniej Górze przy ul.Piłsudskiego, na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości na rzecz Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze właściciela  nieruchomości ozn. geod. nr 44, 43/1  o pow. 0,0676 ha, położonej przy ul. Sudeckiej – w drodze bezprzetargowej.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.

 

Z  up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2007 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.07.2007 08:59 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)
17.07.2007 08:59 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)