W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej 50 i Nowej 2 od Agencji Nieruchomości Rolnych.

­

Zarządzenie Nr  0151-276/V/2007

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 11 lipca 2007 r.

 

 

 

 

W sprawie  nieodpłatnego przejęcia  nieruchomości  zabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej 50 i Nowej 2  od  Agencji Nieruchomości Rolnych.

         

 

      

Na podstawie art.18. ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze  zm.),  art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tekst jednolity Dz. U. Nr  z 2004 r. nr 208 poz. 2128 ) oraz Uchwały Nr 74/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003 r,  w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Miasta (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  Nr  130 poz. 2304)

 

z a r z ą d za   s i ę,  c o   n a s t ę p u j e :

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejecie od Agencji Nieruchomości  Rolnych własności :

 

1.     nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,  położonej w  Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej  nr 50 oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr 2/2 o pow. 0,1388 ha  oraz udziału 4/28 w nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej nr 2/3 o pow. 0,0767 ha  pełniącej funkcję drogi dojazdowej do budynku,  Obręb  Goduszyn I AM-4.

2.     udziału 50,01% nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Jeleniej Górze przy ul. Nowej 2 oznaczonej geodezyjnie jako  działka nr 274/1 o pow. 0,2274 ha Obręb Czarne I AM-4.         

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej 50 i Nowej 2 od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2007 09:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.07.2007 09:14 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)