Zarządzenie nr 0151-377/V/07

­

Zarządzenie  Nr  0151-377/V/07

Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry

z dnia  12 września 2007 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze od dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego „Karkonosze”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

 

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa  oraz  udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

                                           §  1

Umarzam należność w kwocie 573,30 w tym należność główna 540,00 , odsetki 33,30 , z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych od  dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego „Karkonosze”, według stanu  na dzień 31 sierpnia 2007 r.

§  2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                            

                                                                                 Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                                            Marek Obrębalski                

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0151-377/V/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Joanna Hanusz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2007 01:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2007 21:36 Edycja dokumentu (Joanna Hanusz)
08.10.2007 01:00 Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz)