w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze

­


Zarządzenie Nr 0151/445/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 31 października 2007 roku
 
w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra
do Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 11 ust. 4 Uchwały nr 319/XXVI/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie statutu Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze zarządzam:

§ 1

Deleguję Pana Zbigniewa Szereniuka - Zastępcę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do pracy w Radzie Programowej Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Irena Kempisty
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2007 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.11.2007 11:42 Utworzenie dokumentu. (Irena Kempisty)