zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego sprzętu biurowego i komputerowego użytkowanego w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

­

 

ZARZĄDZENIE Nr 0151-459/V/07
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego sprzętu biurowego i komputerowego użytkowanego w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591  z poź. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisją likwidacyjną zużytego sprzętu biurowego  i komputerowego w składzie:
1. Pani Barbara Różycka-Jaskólska - Przewodnicząca   -Kierownik Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

2. Pan Janusz Nagórny                  - członek komisji   - Inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki

3. Pani Aneta Gieysztor                 - członek komisji   - Zastępca Kierownika Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

- do przeprowadzenia likwidacji zużytego sprzętu biurowego i komputerowego użytkowanego w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

§ 2

Komisja likwidacyjna sporządzi protokoły i wraz z załącznikami przedstawi je do zatwierdzenia do dnia 30 listopada bieżącego roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                                                    Prezydent Miasta
                                                                                      Jeleniej Góry

                                                                                    Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego sprzętu biurowego i komputerowego użytkowanego w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Irena Kempisty
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2007 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2007 10:32 Utworzenie dokumentu. (Irena Kempisty)