w spr.:powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowegoUrzędu Miasta Jelenia Góra.

­

Zarządzenie Nr 0152-42/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 31 pażdziernika 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego

Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

            Na podstawie §3 pkt.14, §4 pkt.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia         25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), w związku z pismem Nr ZK.IV.5244-1314/2007 z dnia 24 września 2007r. Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem obrony cywilnej oraz na podstawie „Kalendarzowego Planu Działania         w Zakresie Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Miasta Jelenia Góra w 2007 r.” zarządzam :

 

§ 1

 

            Powołuję komisję do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz przeprowadzenia wybrakowania w magazynach zakładów pracy, instytucji i społecznych organizacji ratowniczych, w składzie:

 

Przewodniczący komisji:                             Włodzimierz Belta   Naczelnik WZK

Członkowie komisji:                        Henryk Lonatowski inspektor WZK

                                                           Henryk Szewczyk   inspektor WZK.

 

§ 2

 

Komisja ustali stan techniczny sprzętu, jego dalszą przydatność  i przeprowadzi przeklasyfikowanie, wybrakowanie oraz inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego w magazynach Urzędu Miasta do dnia 20 stycznia 2008r. oraz przeprowadzi wybrakowanie w magazynach zakładów pracy, instytucji i społecznych organizacji ratowniczych, gdzie w latach ubiegłych został przekazany przedmiotowy sprzęt do dnia 30 listopada 2007 r.

 

§ 3

 

Komisja z wykonanych prac określonych w § 2 sporządzi protokóły, które przedstawi Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry do zatwierdzenia do dnia 31 stycznia 2008 r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                                          Prezydent Miasta

                                                                                                                             Jeleniej Góry

 

                                                                                                                           Marek Obrębalski

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w spr.:powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowegoUrzędu Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Włodzimierz Belta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2007 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2007 11:24 Utworzenie dokumentu. (Włodzimierz Belta)